Máy Bắn Màu Hạt Mè Vừng GS1

330.000.000 

Máy Bắn Màu Hạt Mè Vừng
Máy Mini 500 Kg – 1.500kg/h