Máy dò kim loại băng tải Techik (Cấu Hình Cao)

250.000.000 

Mô tả ngắn:
Chức năng chọn tần số, có thể chọn hai tần số để phù hợp với các sản phẩm khác nhau. Hệ thống phát hiện kép đảm bảo Fe và Sus đạt được độ nhạy tốt nhất. Chức năng tự động cân bằng đảm bảo phát hiện ổn định

Nhờ đó, Máy dò kim loại băng tải Techik có khả năng phải hiện kim loại với kích thước từ 0.5mm