Máy Xray Kiểm Tra Tạp Chất

1.300.000.000 

Máy Xray kiểm tra tạp chất

Máy Xray Thực Phẩm

Máy được sử dụng rộng rãi để kiểm tra sản phẩm như các loại hạt, ngũ cốc, ngô, nho khô, hạt hướng dương, đậu, trái cây đông lạnh, v.v. trong phát hiện trước khi đóng gói