Lưu trữ thẻ: máy tách màu trà

Máy phân loại màu cà phê

Cà phê nhân xuất khẩu có nhiều loại, chúng ta cùng tìm hiểu về sự tham gia của máy phân loại màu cà phê trong tiêu chuẩn kỹ thuật của một số loại cà phê nhân như robusta, arabica (chế biến ướt, chế biến khô) nhé. Tiêu chuẩn kỹ thuật cà phê Robusta chế biến […]